top of page

Producentansvar for emballage 2025

EU%20flag_edited.jpg
Cirkulær.png

Danmark har tiltrådt EU's udvidede emballage direktiv og det betyder at producenter hvert år skal indrapportere, hvor meget emballage de forventer at sætte på markedet. De vil så efterfølgende år skulle betale en afgift i forhold til denne rapportering. 

Der er flere ting, som er har betydning for Dansk Emballages kunder og derfor har vi tæt fulgt udviklingen og kan nu i plastretur.nu levere data om afleverede mængder og vores metoder til genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og energigenvinding.

Hvem som er producenten og dermed har ansvaret i værdikæden har stor betydning, for det er producenten/importøren som skal betale afgiften.

Genbrugsemballage er mange tilfælde fritaget for afgift, men det kræver dokumentation at opnå status som genbrugsemballage.

At behandle sin brugte emballage pænt får nu endnu større betydning, da der så er større chance for at den kan genbruges.

Når der er styr på det cirkulære flow, forhindrer man at brugt plastemballage optræder i naturen. 

Dansk Emballage arbejder konstant med at bringe den brugte emballage op i affaldshierarkiet: Nedbringe, genbruge, genanvende, alternativ nyttiggørelse og bortskaffelse.

Nedbringe (Reduce): Hos os kan kunder købe ny emballage, som indeholder genbrugsplast. Dermed bruges der mindre jomfrueligt plast. Produkterne skal holde længere og genbruges.

Genbruge (Reuse): Vask, reparation, kvalitetskontrol af brugt emballage (palletanke, lågfade og tromler). Genbrug af brugte pallebure sammen med nye inderbeholdere til rebottled palletanke.

Genanvendelse (Recycle): Inderbeholdere fra palletanke, tromler, lågfade og dunke i alle størrelser neddeles og vaskes i vores recycling center til rHDPE (recycled HDPE).

Nyttiggørelse: (Recovery): Her er der mange forskellige muligheder, bla. kemisk nedbrydning, anaerob fordøjelse, afbrænding til energiproduktion eller pyrolyse til frembringelse af brændstoffer.

Bortskaffelse (Landfill): Så lille en del som muligt skal ende på losseplads eller tages til afbrænding uden energigenvinding.

I 2025 skal

50%

af al plastemballage genanvendes

reduce-reuse.jpg
bottom of page