top of page

Privatlivs- og Cookiepolitik

Privatlivspolitik


1 Formålet med politikken


1.1
Dansk Emballage A/S behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, i forbindelse med kundeadministration, når du etablerer et kundeforhold hos os, hvis du på anden måde kommer i kontakt med os, samt hvis du besøger vores hjemmeside eller ansøger om et job hos os.


1.2
Vi skal som udgangspunkt sikre, at du informeres, hvis vi behandler dine personoplysninger. I visse tilfælde er vi dog forhindrede i at iagttage denne oplysningspligt. Det er navnlig aktuelt i de tilfælde, hvor vi er underlagt regler om tavshedspligt, eller andre interesser taler afgørende imod at orientere dig.


1.3
Denne privatlivspolitik indeholder information om Dansk Emballages behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.

2
Dataansvarlig


2.1
Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos Dansk Emballage er:

Dansk Emballage A/S
CVR: 36732474

C/O MJ Plastics
Langebrogade 4,
DK-1411 København K.


2.2
Vi kan kontaktes vedrørende databeskyttelsesspørgsmål på:

Telefon: +45 51 94 00 00
E-mail: info@danskemballage.dk

3
Behandling af personoplysninger
3.1
Behandling af dine personoplysninger til formålet "Kundeadministration" udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, b. "Behandlingen af nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt."

4
Hvem videregives mine personoplysninger til?
4.1
Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver Dansk Emballage dine personoplysninger til Dansk Emballage databehandlere og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.


4.2
Personoplysninger afgivet til Dansk Emballage behandles på krypterede computere.


4.3
Der foreligger en databehandleraftale mellem Dansk Emballage og vores databehandlere, hvilket sikre at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

5
Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?


5.1
Dansk Emballage videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

6
Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?


6.1
Personoplysninger afgivet til Dansk Emballage slettes eller gøres uidentificerbar, når de ikke længere tjener det formål hvortil de er indsamlet.


6.2
Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar 5 år efter endt licensperiode.


6.3
Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar efter 30 dage.

7
Behandlingssikkerhed


7.1
Vi er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger. Dansk Emballage prioriterer fortrolighed og informationssikkerhed højt, og vi er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af personoplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse af såvel klientoplysninger, personoplysninger som andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og efterlevelse af vores politikker.

8
Dine rettigheder


8.1
Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog blive begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder eller være i strid med vores tavshedspligt som advokater.


8.2
Tilbagekaldelse af samtykke
‍I det omfang, vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.


8.3
Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information og markedsføringsmateriale fra Dansk Emballage, kan du let framelde dig ved at besvare en af de modtagne mails med "frameld markedsføring" eller for så vidt angår vores nyhedsbrev ved at klikke på "afmeld nyhedsbrev" i det senest modtagne nyhedsbrev.


8.4
Ret til indsigt i de behandlede personoplysninger
‍Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om Dansk Emballage behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.


8.5
Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget
‍Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.


8.6
Ret til sletning af personoplysninger
‍Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, Dansk Emballage behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.


8.7
Ret til dataportabilitet
‍Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.


8.8
Ret til begrænsning af behandlingen
‍Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af Dansk Emballage. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.

9
Hvem kan jeg klage til?


9.1
Hvis du ønsker at klage over Dansk Emballages behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Telefon: +45 42 45 30 08
Mail: dt@datatilsynet.dk

Adresse: Borgergade 28, 5 – 1300 København K.


Cookie-politik
1
Indledning


1.1
Dansk Emballage A/S ønsker at sikre en god brugeroplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Vi benytter derfor cookies, der kan indsamle oplysninger om dig. Formålet med denne cookie-politik er at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvilke cookies, der anvendes, når du besøger vores hjemmeside, til hvilke formål de anvendes, og hvem der anvender dem. Du kan endvidere læse om, hvordan du undgår og sletter cookies.


1.2
Denne cookiepolitik gælder alene for de offentligt tilgængelige dele af danskemballage.dk. Hvis du klikker på funktioner, der navigerer til andre websites, har Dansk Emballage ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies der anvendes. Vi henviser til, at du læser cookiepolitikken for det pågældende website.


1.3
Dansk Emballages brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger. Du kan læse vores privatlivspolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

2
Hvad er en cookie?
2.1
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller andet IT-udstyr, du surfer på nettet med, når du besøger vores hjemmeside, mv. Cookien gør det muligt at genkende din computer mv. og sikre, at den fungerer rent teknisk og til at huske f.eks. valg af sprogindstillinger mv. og til at samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, du besøger fra din browser. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.


2.2
En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.


2.3
Der kan anvendes to typer af cookies, "midlertidige" og "permanente" cookies. De midlertidige cookies slettes automatisk fra browseren, når du lukker den. Permanente cookies gemmes på dit udstyr i en forudbestemt tidsperiode, hvorefter de udløber. Disse permanente cookies kan dog blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.


2.4
Der skelnes mellem "præstationscookies" og "funktionscookies". Præstationscookies indsamler information om din brug af hjemmesiden, såsom sider du har besøgt og fejlmeddelelser. Funktionscookies anvendes til at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden og tillader hjemmesiden at huske de handlinger, du foretager dig, når du besøger den, f.eks. ændring af tekststørrelse, anvendelsen af brugerindstillinger og muliggør brugen af tjenester.


2.5
Der skelnes desuden mellem "førstepartscookies" og "tredjepartscookies". Førstepartscookies anvendes af den hjemmeside du besøger f.eks. danskemballage.dk, mens tredjepartscookies anvendes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den hjemmeside, du besøger.

3
Afvise eller slette cookies


3.1
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Afviser du cookies på danskemballage.dk skal du være opmærksom på, at der vil være funktioner du ikke længere kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden har din tilladelse til at huske de valg, du foretager.


3.2
Præcis hvor du afviser cookies, afhænger af den browser, du bruger.


3.3
Du kan altid slette dine cookies. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

4
Cookies på danskemballage.dk


4.1
Nedenfor kan du se til hvilke formål, Dansk Emballage anvender cookies, om det er en første- eller tredjepartscookie, og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:


4.2
Funktionalitetscookie
‍Når du giver danskemballage.dk samtykke til at anvende markedsførings- og tredjepartscookies, gemmes der en permanent førstepartscookie, som er nødvendig for at huske dit valg.


4.3
Markedsføringscookies
Dansk Emballage arbejder også sammen med virksomheder for at forbedre vores onlineannoncering for at sikre, at du får vist relevante annoncer. I denne forbindelse anvender vi leverandørerne Facebook og Google. Hvis du ønsker at blive udelukket fra denne type af annoncer, kan du tilbagetrække dit samtykke ved at klikke her.

Danskemballage.dk indeholder tredjepartskomponenter som f.eks. "Google Analytics". Disse tredjepartskomponenter bevirker, at indehaveren af tredjepartskomponenten, som for eksempel Google, modtager tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger på danskemballage.dk og tilsvarende. Den behandling, som indehaveren af tredjepartskomponenten foretager, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af tredjepartskomponenten.
danskemballage.dk benytter disse komponenter til at måle og forbedre vores markedsføringsindsats.


4.4
Andre tredjepartscookies
Dansk Emballage bruger ikke andre tredjepartsservices på vores sider, der bruger cookies. Du kan vælge generelt at afvise tredjepartscookies i din browser ved at følge disse instrukser.

4.5
Bemærk, at der ikke anvendes markedsførings- og tredjepartscookies på danskemballage.dk, før du har givet samtykke til det.

5
Ændringer i denne cookiepolitik
5.1
Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar, og vi opdaterer derfor løbende denne cookiepolitik. Cookiepolitikken er senest opdateret den 7. januar 2021.

6
Kontakt


6.1
Du er velkommen til at kontakte os på danskeemballage@danskemballage.dk, hvis du har spørgsmål til Dansk Emballage's brug af cookies.

bottom of page