top of page

Acerca de

skjern_aa.jpg

Miljøpolitik

Vi er ISO14001 certificeret gennem DNV. Hensyn til miljø og bæredygtighed er en af Dansk Emballages grundlæggende værdier. Vores forretningsmodel er skabe værdi for vores kunder ved at reducere deres CO2 aftryk til deres emballage.

Dansk Emballage A/S’ miljøpolitik er løbende, aktivt og struktureret at arbejde for at: 

  1. Mindske CO2 aftryk pr enhed hos os selv og hos vores kunder gennem optimering af processer, logistik og energiforbrug 

  2. Mindske vandforbrug og dermed spildevand pr enhed gennem udvikling af processer og metoder

  3. Øge andelen af brugt emballage som kan genanvendes - enten direkte gennem vask og istandsættelse eller indirekte gennem neddeling til granulat  

  4. Mindske affald til forbrænding pr enhed  

  5. Mindske spildevandsslam pr enhed gennem investering i anlæg, udvikling af processer og metoder  

  6. Begrænse spild og løbende forbedre ergonomien i medarbejdernes arbejdsdag 

  7. Lære vores kunder at behandle brugt emballage som en værdifuld ressource der kan genbruges for at øge udbuddet af genbrugt emballage og undgå at emballage bliver til affald og forbrændes. 

  8. Søge CO2 neutralitet med transparente løsninger, såsom tilplantning af ny skov (additionalitet).

bottom of page