top of page

EU Emballagedirektiv 2025

EU%20flag_edited.jpg
Cirkulær.png

EU's pakke om cirkulær økonomi sætter barren højt for erhvervslivet: I øjeblikket skal 22,5% af al plastemballage i EU genbruges. I Danmark har vi allerede nået 34%. Målet for 2025 er ambitiøse 50%. For at opnå dette er det nødvendigt at bruge råmaterialer så effektivt som muligt og holde dem i genbrugscyklussen i så lang tid som muligt. Det liv som vi lever i dag, ville være utænkeligt uden plastik. Plast har vist sig at være det bedste alternativ som materiale til mange husholdnings- og industriprodukter i det sidste halve århundrede. Ikke desto mindre er plast kritiseret og bragt i tvivl.

 

Indtænk genanvendelse fra begyndelsen
2025 - 50% genanvendt plast: dette er kun muligt, hvis man allerede i starten af værdikæden tænker på, at materialerne skal samles, sorteres og udnyttes bedst muligt efter deres anvendelse. For at nå fremtidige genanvendelsesmål skal efterspørgslen efter sekundær plast og brugen af højkvalitetsgenanvendelse også øges kraftigt. Her kræves der en fælles indsats fra producenter, forbrugere, lokale myndigheder og alle interessenter i økonomiens cyklus.

Målene

EU's mål kan synes ambitiøse, men som vi alle ved, er der ikke mere tid at spilde. Emballageaffald skal genbruges i stor skala: I 2020 - 60%; inden 2025 - 65% og inden 2030 - 75%!

 

EU's cirkulære økonomi system

Europa-Kommissionen har defineret, hvordan et vellykket cirkulært økonomisk system skal fremstå: Genbrug skal blive en givende forretning for alle berørte. Målet er at indeholde plastaffald og forhindre affald i hav. Investeringer bør foretages og tekniske innovationer mobiliseres og derved påvirke forandringer i hele verden.

Affaldshierarkiet i den cirkulære økonomi
Affaldshierarkiet skal fungere som følger: Nedbringe, genbruge, genanvende, alternativ nyttiggørelse og bortskaffelse.

Nedbringe (Reduce): Mindre materiale skal allerede anvendes i produktionen. Produkterne skal holde længere og genbruges. Der skal anvendes mindre "farlige" materialer.

Genbruge (Reuse): Kontrol, rengøring og reparation af hele genstande eller dele deraf til genanvendelse bør også bidrage til at kontrollere affaldet.

Genanvendelse (Recycle): Affald omdannes til et nyt stof eller produkt eller komposteres når som helst muligt.

Nyttiggørelse: (Recovery): Her er der mange forskellige muligheder, bla. kemisk nedbrydning, anaerob fordøjelse, afbrænding til energiproduktion eller pyrolyse til frembringelse af brændstoffer.

Bortskaffelse (Landfill): Så lille en del som muligt skal ende på losseplads eller tages til afbrænding uden energigenvinding.

I 2025 skal

50%

af al plastemballage genanvendes

reduce-reuse.jpg
bottom of page