top of page
Baggrund%20betingelser_edited.jpg

Betingelser for afhentning

af tom emballage

Opdateret 01.05.2023, vers. 2023/09

Download betingelser

download betingelser.png

Afhentningsbetingelser

Dansk Emballage A/S afhenter hurtigt og fleksibelt tomme palletanke (IBC), plasttromler og plastdunke i Danmark. Emballagens levetid forlænges gennem en miljøvenlig, ISO 14001 certificeret rekonditioneringsproces. Ved slutningen af emballagens livscyklus, sørger vi for at råmaterialer genanvendes miljømæssigt korrekt.

Registrer dig gratis og uforpligtende på EVIP og kom straks igang med at bestille afhentning her.

Gennem registreringen og ved hver enkelt bestilling af afhentning accepterer du afhentningsbetingelserne som kan læses herunder.

Ændringer til betingelserne kan ske når som helst og uden forvarsel. Den aktuelle og bindende version af betingelser er altid opdateret på websitet på denne side.

 

Emballagetyper

Vi tilbyder gratis afhentning af tomme og brugte palletanke (IBC), plasttromler og plastdunke som er velegnet til genbrug:

 

 • Alle fabrikater af integrerede IBC med beholder i plast (HDPE) fra 600L til 1200L   

 

 • Alle fabrikater af plasttromler og plastlågfade i plast (HDPE) fra 30L-220L

 

 • Alle fabrikater af plastdunke i plast (HDPE) fra 10L-60L

Geografisk område

Indsamlingsområdet omfatter Danmark. For ikke brofaste øer og øgrupper gælder særlige vilkår* (se nedenfor)

Minimumsmængde og tid

 • Minimum antal for afhentning af IBC:             8 stk.

 • Minimum antal for afhentning af Plasttromler: 32 stk.

 • Minimum antal for afhentning af Plastdunke:  240 stk.

Emballage hentes indenfor max. 14 arbejdsdage efter bestilling.

Byttepaller kun efter forudgående aftale mod gebyr og fragt.

Kriterier for indsamling af IBC, tromler og dunke til genanvendelse - gratis afhentning

 • Ingen udvendige eller indvendige produkt rester. IBC´ere, tromler og dunke skal være helt tomme (drypfri), det vil sige fri for væske, faste partikler og/eller størknet materiale

 • Genanvendelig - emballagen skal være i en tilstand hvor den kan rekonditioneres og dermed genbruges, dvs. plastinderbeholder, gitterbur, paller og andre funktionsdele ikke må være beskadiget eller fremstå med rust eller rester på ydersiden som ikke kan rengøres (f.eks. polyester, maling/lak og lim) IBC´er må højst have en alder på 5 år.

 • Plasttromler og dunke skal være tomme.

 • Seneste indhold skal tydeligt fremgå - alle etiketter, labels etc. med seneste produktindhold, anvisninger om farligt gods, må være læsbare. Transportdokument må opfylde forskrifterne. Der vil ikke blive vasket emballage, som har indeholdt stoffer tilhørerende klasse 6.1: giftige stoffer, klorerede kemikalier eller kemikalier fra katalysatorvirksomheder. Sådan emballage vil blive afvist såfremt dette kan konstateres. Undtaget herfor er emballage som har indeholdt koncentreret fosforsyre eller svovlsyre, som godt kan vaskes hvis de I forvejen er helt tømte.

 

 • Alle haner, låg, kapsler og spunse skal være lukkede og tætte, som var det en fyldt emballage

 

 • Gennem bestilling garanterer afsender at hun eller han godkender Afhentningsbetingelserne fra EVIP og såfremt at emballagen ikke opfylder ovenstående vilkår har Dansk Emballage A/S retten til at fakturere afsender for de omkostninger som er opstået i forbindelse med afvigelsen

 

 • Under transport skal hver enkelt tom IBC, tromle og dunk være forseglet som var det fyldt emballage. Transportdokument skal stemme overens med gældende forskrifter (ADR/RID)

 

Hvis du mangler låg til forsegling, bedes du kontakte os.

Klargøring inden afhentning

Transportdokument udfyldes

Plasttromler (Pakkes på CP1 paller) - 4 stk. Pr lag - 2 høj - (8 stk. Pr pal) *

Plastdunke (pakkes på EUR-paller) - 12 stk. Pr lag - 5 høj - (60 stk. Pr pal) - strækfilmet med klar plast *

Skal stå på plan og fast overflade, så man kan komme til med lastbil

Såfremt der er foretaget bestilling online og godset ikke kan afhentes, faktureres afsender transportomkostningen for forgæves kørsel.

Skadet IBC, tromler og produkt restindhold

Afsender faktureres for de omkostninger der opstår i forbindelse med korrekt miljøhåndtering & bortskaffelse, som omfatter:

 • Transport

 

 • Tømning/opsamling af restindhold, sluthåndtering og bortskaffelse til Fortum, Nyborg

 

Afgifter for affaldshåndtering

Restindhold, flydende affald:

DKK 12,00 per liter, excl. moms

Genvinding af gitterbur. Pal og/eller gitter som er beskadiget eller forældet, demonteres og sorteres efter materiale type:

DKK 250,00 per stk., excl moms

Energigenvinding af plastbeholdere, som har indeholdt giftige, specielt irriterende, lugtende eller CMR* produkter

DKK 350,00 per stk., excl moms

*) Carcinogenic, Mutagenic, or toxic for Reproduction

     

I tillæg til affaldshåndtering kommer fragt/transport til Dansk Emballage A/S.

 

Særlige vilkår*

Ved indsamling af tom emballage fra ikke brofaste øer og øgrupper gælder at kunden inden bestilling får oplyst et fragttillæg. Kontakt os venligst på 4036 1210 (Bornholm og øer ved Sjælland, Lolland og Falster) eller 23 69 99 88 (Sydfynske øhav og øer ved Jylland.)

 

Klargøring af plastdunke og plasttromler på paller - se anvisning for klargøring her.

bottom of page