top of page

Kontaktinformation

I tilfælde af at jeres emballage ikke er tømt som beskrevet i vores afhentningsbetingelser vil vi fakturere for bortskaffelse af farligt gods/restprodukt.

Afhentningssted

Bestilling

Udfyld antal IBC eller antal paller med tromler/lågfade. 

Godsets indhold

Uvasket, tom emballage, ikke-farligt gods

Uvasket tom emballage, klasse 3

Brandfarlig væske

adr3.png

Palletanke
(600-1200L)

Antal styk

Tromler/Lågfade
(30-200 L)

Antal paller

Plastdunke
(10-60 L)

Antal paller

Uvasket tom emballage, klasse 4.1
Brandfarligt fast stof

adr41.png

Uvasket tom emballage, klasse 5.1(8) oxiderende, ætsende stoffer

adr51.png

Uvasket tom emballage, klasse 5.2
Organiske peroxider

adr52.png

Uvasket tom emballage, klasse 6.1
Giftige stoffer

adr61.png

Uvasket tom emballage, klasse 8
Ætsende stoffer

adr8.png

Uvasket tom emballage, klasse 9
Øvrige farlige stoffer og genstande

Picture 7.png

Afsenderen bekræfter, at følgende punkter gælder:

1) Alle haner, låg, kapsler, spunse mm. skal være lukkede og tætte

2) Emballagen har ingen ind- og udvendige produktrester, som ikke kan rengøres

3) Emballagen er stabelbar og er ikke beskadiget

4) Typegodkendelsen for emballering med farligt gods er gyldig

5) Emballagen er helt tom

6) Emballagen er vurderet omhyggeligt og i overensstemmelse med de aktuelt gældende belastningssikringslove.

7) Emballagen står på paller på plan og fast overflade, som kan tilgås med lastbil

Følgende emballage er udelukket fra transport:

a) Emballage som ikke er tømt, eller emballage hvor indholdet afviger fra etiketter, labels, etc.

b) Beskadiget emballage (se afhentningsbetingelser)

Transporten overholder:

a) De i ADR, underafsnit 1.1.3.6, fastsatte frigrænser

b) Uren, tom emballage er underlagt transportkategori "4" (ubegrænset frimængde)

c) Transport i henhold til ADR, underafsnit 4.1.2.2

Opsummering af din bestilling

.

Der skal være mindst 1 palletanke i en bestilling.

Totalt antal paller:

Totalt antal paller:

(Klik i checkboksen for at opdatere opsummering.)

Et eller flere felter under afhentningssted er ikke udfyldt

Husk at indtaste IBC eller paller med Tromler eller Dunke under "Bestilling" ovenfor. 

For at vi kan behandle din bestilling og skrive til dig, skal du oprette en bruger eller logge ind med din eksisterende bruger her.

Opret bruger / login
Send bestilling

Du er allerede logget ind, og kan indsende bestillingen

Logout

Tak for din bestilling. Vi afhenter din tomme emballage snarest muligt. 

bottom of page